قیمت ڈے سال
Cogna Educacao SA 3.56 -0.04 -1.11% -45.90%
Fleury 23.19 -0.42 -1.76% -7.20%
Notre Dame Intermedica Participacoes SA 79.70 -0.93 -1.15% 21.98%
Hapvida Participaçoes e Investimentos SA 14.36 -0.14 -0.97% -78.00%
Hypermarcas 36.88 0.11 0.30% 4.56%
Med Life SA 16.70 0 0% -53.61%
Odontoprev SA 13.34 0.17 1.29% 3.98%
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA 25.27 -0.53 -2.05% -10.17%
Raia Drogasil 25.43 -0.34 -1.32% -78.44%
Ser Educacional SA 15.70 -0.06 -0.38% 6.59%
YDUQS Participacoes SA 27.65 -0.35 -1.25% -10.81%