قیمت ڈے سال
Alliar Medicos A Frente SA 10.71 -0.11 -1.02% -52.82%
COGNA Educaçao SA 4.41 -0.09 -2.00% -62.28%
Fleury 26.67 -0.26 -0.97% -15.55%
Notre Dame Intermedica Participaçoes SA 97.54 -1.08 -1.10% 34.72%
Hypermarcas 34.65 -0.08 -0.23% -2.34%
Life Healthcare 1,836.00 -15.00 -0.81% -25.76%
Netcare 1,303.00 -10.00 -0.76% -35.78%
Odontoprev SA 14.02 -0.41 -2.84% -21.15%
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA 32.28 -0.57 -1.74% -28.25%
Raia Drogasil 25.04 -0.43 -1.69% -79.72%
Ser Educacional SA 15.00 -0.01 -0.07% -51.60%
Sul America SA 39.94 -0.51 -1.26% -40.52%
Estacio Participaçoes SA 33.34 -0.49 -1.45% -35.87%

قیمت ڈے سال
iBovespa 117380 -948.50 -0.80% -1.80%