9064

2,673.00

روزانہ تبدیل:

0.53%

سالانہ:

45.04%

قیمت ڈے سال
Tokyu Fudosan 508.00 16.00 3.25% -29.15%
Japan Post 833.20 9.20 1.12% -19.15%
Mitsui Fudosan 2,229.50 51.00 2.34% -19.05%
Mitsubishi Estate 1,833.50 37.50 2.09% -9.05%
Tokyo Tatemono 1,381.00 48.00 3.60% -11.25%
Sumitomo Realty & Development 3,477.00 99.00 2.93% -10.04%
Tobu Railway 3,540.00 95.00 2.76% -12.16%
Tokyu Corporation 1,391.00 20.00 1.46% -36.83%
Odakyu Electric Railway 3,240.00 90.00 2.86% 17.73%
Keio 7,980.00 250.00 3.23% 11.61%
Keisei Electric Railway 3,760.00 90.00 2.45% -18.53%
East Japan Railway 6,696.00 191.00 2.94% -34.32%
West Japan Railway 5,166.00 96.00 1.89% -47.98%
Central Japan 14,495.00 140.00 0.98% -35.79%
Nippon Express 7,250.00 130.00 1.83% 6.15%
Yamato Transport 2,673.00 14.00 0.53% 45.04%
Nippon Yusen 2,180.00 60.00 2.83% 14.86%
Mitsui OSK Lines 2,685.00 80.00 3.07% -7.92%
Kawasaki Kisen 1,614.00 47.00 3.00% -8.30%
Ana Holdings INC 2,479.00 -53.00 -2.09% -33.81%
Mitsubishi Logistics 3,065.00 20.00 0.66% 7.39%
Chubu Electric Power 1,333.00 27.50 2.11% -12.90%
Tokyo Gas 2,611.50 44.00 1.71% 0.15%
Osaka Gas 2,219.00 20.00 0.91% 9.74%

قیمت ڈے سال
NIKKEI 225 26235 708.23 2.77% 12.63%