7951

7,300.00

روزانہ تبدیل:

0.27%

سالانہ:

41.75%

قیمت ڈے سال
Fujifilm 9,838.00 46.00 0.47% 87.03%
Konica Minolta 612.00 11.00 1.83% 97.42%
Hitachi 6,706.00 176.00 2.70% 80.03%
Mitsubishi Electric 1,607.00 14.00 0.88% 9.32%
NEC 6,300.00 30.00 0.48% 3.79%
Fujitsu 21,210.00 10.00 0.05% 48.79%
Seiko Epson 2,298.00 7.00 0.31% 78.55%
Panasonic 1,434.00 15.50 1.09% 55.57%
Sony 13,045.00 45.00 0.35% 59.49%
Casio Computer 1,921.00 39.00 2.07% 10.28%
Nikon Corporation 1,339.00 9.00 0.68% 87.01%
Olympus 2,460.00 -6.00 -0.24% 15.25%
Canon 2,745.00 31.50 1.16% 54.08%
Ricoh 1,135.00 23.00 2.07% 56.12%
Citizen Holdings 527.00 6.00 1.15% 72.22%
Bandai Namco Holdings Inc 9,010.00 -106.00 -1.16% 17.90%
Yamaha 7,300.00 20.00 0.27% 41.75%

قیمت ڈے سال
JP225 30240 -8.75 -0.03% 28.62%