قیمت ڈے سال
China Unicom 4.37 0.18 4.30% -48.89%
China Mobile 54.50 2.20 4.21% -23.46%

قیمت ڈے سال
Hang Seng 25373 248.93 0.99% -11.89%