6758

12,195.00

روزانہ تبدیل:

-0.61%

سالانہ:

46.52%

قیمت ڈے سال
Nisshinbo 839.00 0 0% 12.17%
Fujifilm 9,917.00 28.00 0.28% 96.88%
Konica Minolta 604.00 1.00 0.17% 99.34%
Nippon Electric Glass 2,432.00 -4.00 -0.16% 16.36%
Fujikura 714.00 2.00 0.28% 133.33%
Minebea 3,035.00 35.00 1.17% 48.85%
Hitachi 6,509.00 -36.00 -0.55% 77.45%
Mitsubishi Electric 1,592.50 4.00 0.25% 8.89%
Fuji Electric 5,210.00 50.00 0.97% 50.80%
Omron Corp 11,660.00 30.00 0.26% 43.95%
NEC 6,420.00 100.00 1.58% 8.45%
Fujitsu 21,690.00 115.00 0.53% 52.91%
Oki Electric 1,000.00 2.00 0.20% -6.89%
Seiko Epson 2,344.00 12.00 0.51% 90.57%
Panasonic 1,419.00 -12.00 -0.84% 47.44%
Sony 12,195.00 -75.00 -0.61% 46.52%
Alps Electric 1,244.00 -4.00 -0.32% -20.21%
Advantest 11,260.00 180.00 1.62% 119.49%
Casio Computer 1,847.00 -8.00 -0.43% 10.20%
Nikon Corporation 1,301.00 -3.00 -0.23% 77.98%
Olympus 2,394.00 -3.50 -0.15% 12.77%
Dainippon Screen 10,350.00 40.00 0.39% 85.82%
Canon 2,715.00 4.00 0.15% 57.44%
Ricoh 1,117.00 0 0% 59.57%
Citizen Holdings 539.00 -1.00 -0.19% 70.57%
Bandai Namco Holdings Inc 8,907.00 79.00 0.89% 26.90%
Yamaha 7,440.00 20.00 0.27% 46.46%
Tokyo Electron 55,280.00 530.00 0.97% 110.55%
Konami 6,990.00 70.00 1.01% 62.56%
Softbank 6,465.00 -77.00 -1.18% -1.22%

قیمت ڈے سال
JP225 30500 176.71 0.58% 30.56%