6752

1,341.00

روزانہ تبدیل:

2.72%

سالانہ:

49.00%

قیمت ڈے سال
Nisshinbo 920.00 3.00 0.33% 46.73%
Fujifilm 7,925.00 94.00 1.20% 68.01%
Konica Minolta 560.00 0 0% 101.44%
Nippon Electric Glass 2,482.00 7.00 0.28% 44.64%
Fujikura 555.00 -2.00 -0.36% 96.11%
Minebea 2,965.00 30.00 1.02% 72.18%
Hitachi 6,178.00 -80.00 -1.28% 97.51%
Mitsubishi Electric 1,497.50 21.50 1.46% 9.27%
Fuji Electric 4,785.00 25.00 0.53% 66.72%
Omron Corp 9,300.00 -20.00 -0.21% 23.51%
GS Yuasa 2,839.00 44.00 1.57% 74.17%
NEC 5,810.00 270.00 4.87% -1.36%
Fujitsu 18,965.00 400.00 2.15% 34.31%
Oki Electric 1,034.00 14.00 1.37% 10.71%
Seiko Epson 1,998.00 122.00 6.50% 79.84%
Panasonic 1,341.00 35.50 2.72% 49.00%
Sony 11,340.00 -35.00 -0.31% 40.42%
Alps Electric 1,168.00 35.00 3.09% -11.72%
Advantest 9,750.00 140.00 1.46% 71.05%
Casio Computer 1,794.00 17.00 0.96% 7.30%
Nikon Corporation 1,027.00 14.00 1.38% 39.92%
Olympus 2,291.00 45.50 2.03% 21.64%
Dainippon Screen 10,140.00 290.00 2.94% 94.63%
Canon 2,550.00 53.50 2.14% 52.15%
Ricoh 1,211.00 20.00 1.68% 79.41%
Citizen Holdings 422.00 -4.00 -0.94% 47.55%
Yamaha 6,040.00 10.00 0.17% 24.54%
Tokyo Electron 46,020.00 1,100.00 2.45% 59.79%
Konami 6,110.00 70.00 1.16% 90.05%
Softbank 6,930.00 93.00 1.36% 5.08%

قیمت ڈے سال
JP225 27776 492.24 1.80% 25.14%