قیمت ڈے سال
Pacific Metals 1,605.00 -2.00 -0.12% -28.95%
Nippon Light 1,725.00 -6.00 -0.35% 766.83%
Mitsui Mining & Smelting 2,593.00 -6.00 -0.23% 0.50%
Toho Zinc 2,051.00 -14.00 -0.68% 0.54%
Mitsubishi Materials 2,153.00 1.00 0.05% -25.91%
Sumitomo Metal Mining 3,294.00 -32.00 -0.96% -1.14%
Dowa 3,155.00 -20.00 -0.63% -14.96%
Furukawa 1,180.00 -10.00 -0.84% -20.11%

قیمت ڈے سال
NIKKEI 225 23229 44.73 0.19% 6.66%