5714

3,940.00

روزانہ تبدیل:

1.16%

سالانہ:

10.21%

قیمت ڈے سال
Pacific Metals 2,386.00 0 0% -19.28%
Nippon Light 215.00 2.00 0.94% -12.96%
Mitsui Mining & Smelting 2,921.00 78.00 2.74% 7.47%
Toho Zinc 1,839.00 -17.00 -0.92% -44.19%
Mitsubishi Materials 2,763.00 -17.00 -0.61% -11.58%
Sumitomo Metal Mining 3,063.00 2.00 0.07% -7.21%
Dowa 3,940.00 45.00 1.16% 10.21%
Furukawa 1,336.00 6.00 0.45% -8.37%

قیمت ڈے سال
NIKKEI 225 23479 285.35 1.23% 9.39%