قیمت ڈے سال
Yokohama Rubber 1,534.00 -24.00 -1.54% -30.99%
Bridgestone 3,349.00 -61.00 -1.79% -21.64%
NGK Insulators 1,530.00 -24.00 -1.54% -2.30%
Sumitomo Electric 1,208.00 -3.00 -0.25% -13.62%
JTEKT 840.00 -9.00 -1.06% -34.48%
Mitsubishi Motors 234.00 -7.00 -2.90% -52.05%
Mazda Motor 623.00 -2.00 -0.32% -37.22%
Suzuki Motor 4,538.00 86.00 1.93% 0.35%
Fuji Heavy Industries 2,073.50 -9.50 -0.46% -30.81%

قیمت ڈے سال
NIKKEI 225 23244 59.74 0.26% 6.73%