قیمت ڈے سال
Comsys 2,990.00 5.00 0.17% -0.99%
Taisei 3,605.00 -45.00 -1.23% -13.34%
Obayashi 979.00 -10.00 -1.01% -10.18%
JGC 1,102.00 -3.00 -0.27% -22.56%
Chiyoda 255.00 -1.00 -0.39% -9.25%

قیمت ڈے سال
NIKKEI 225 23234 49.73 0.21% 6.69%