090430

168,500.00

روزانہ تبدیل:

-0.88%

سالانہ:

10.13%

قیمت ڈے سال
Amorepacific 168,500.00 -1,500.00 -0.88% 10.13%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2358 11.67 0.50% 14.22%