066570

90,700.00

روزانہ تبدیل:

1.80%

سالانہ:

31.26%

قیمت ڈے سال
Lg Electronics 90,700.00 1,600.00 1.80% 31.26%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2358 11.67 0.50% 14.22%