036570

794,000.00

روزانہ تبدیل:

2.98%

سالانہ:

48.69%

قیمت ڈے سال
Ncsoft 794,000.00 23,000.00 2.98% 48.69%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2358 11.67 0.50% 14.22%