035420

290,000.00

روزانہ تبدیل:

1.40%

سالانہ:

90.79%

قیمت ڈے سال
Naver 290,000.00 4,000.00 1.40% 90.79%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2358 11.67 0.50% 14.22%