033780

83,100.00

روزانہ تبدیل:

0.12%

سالانہ:

-19.71%

قیمت ڈے سال
KT&G 83,100.00 100.00 0.12% -19.71%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2358 11.67 0.50% 14.22%