قیمت ڈے سال
SK Telecom 233,000.00 500.00 0.22% -2.31%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2358 11.67 0.50% 14.22%