010130

370,500.00

روزانہ تبدیل:

-0.94%

سالانہ:

-16.18%

قیمت ڈے سال
Korea Zinc 370,500.00 -3,500.00 -0.94% -16.18%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2358 11.67 0.50% 14.22%