006400

432,500.00

روزانہ تبدیل:

4.72%

سالانہ:

92.65%

قیمت ڈے سال
Samsung SDI 432,500.00 19,500.00 4.72% 92.65%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2358 11.67 0.50% 14.22%