006400

287,000.00

روزانہ تبدیل:

0.70%

سالانہ:

25.88%

قیمت ڈے سال
Samsung SDI 287,000.00 2,000.00 0.70% 25.88%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2188 8.56 0.39% -0.82%