005930

58,900.00

روزانہ تبدیل:

-0.51%

سالانہ:

19.47%

قیمت ڈے سال
Samsung 58,900.00 -300.00 -0.51% 19.47%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2328 -60.41 -2.53% 11.34%