قیمت ڈے سال
POSCO 206,500.00 -2,000.00 -0.96% -6.35%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2363 5.32 0.23% 13.16%