005380

167,500.00

روزانہ تبدیل:

-0.30%

سالانہ:

37.30%

قیمت ڈے سال
Hyundai Motor 167,500.00 -500.00 -0.30% 37.30%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2358 11.67 0.50% 14.22%