003550

72,200.00

روزانہ تبدیل:

0.98%

سالانہ:

3.00%

قیمت ڈے سال
LG 72,200.00 700.00 0.98% 3.00%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2358 11.67 0.50% 14.22%