000270

46,850.00

روزانہ تبدیل:

0.32%

سالانہ:

15.97%

قیمت ڈے سال
Kia Motors 46,850.00 150.00 0.32% 15.97%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2358 11.67 0.50% 14.22%

000270:KS