000270

35,900.00

روزانہ تبدیل:

-2.45%

سالانہ:

-13.81%

قیمت ڈے سال
Kia Motors 35,900.00 -900.00 -2.45% -13.81%

قیمت ڈے سال
KOSPI 2151 4.18 0.19% 3.97%